Time to Talk 1

Time to Talk 1
Jazykový slovník, Memostation team, 18.10.2015
690 položek
Czech
English
Nový učební materiál 

Time to Talk 1

obsahuje 689 anglicko - českých slovíček do programu Memostation k pohodlnému a efektivnímu učení anglické slovní zásoby.