Politologie 1

Politologie 1
Jiný humanitní učební materiál, Hana Hošková, Antonín Lerek, Martin Macek, Jarmila Prokopová, Jitka Nováková, 8.6.2013
146 položek
Czech
Politologie 1 je zpracována pro studenty 1.ročníků ČZU a jako souhrnné opakování ke zkouškám.

Učební materiál je využitelný i v jiných školách a jiných stupních výuky (např. jako souhrnné opakování ke státnictím, nebo přijímacím testům)

Učební materiál obsahuje zatím 146 testových otázek a je vhodný pro přípravu na zkoušku z politologie.

Jako bonus si můžete také bez omezení stáhnout záložku Politologie ve formátu PDF.

http://www.memostation.cz/files/databases/documents/politologie_I_vyvoj_zalozka.pdf

(TISK  přizpůsobit na velikost A4 – ne skutečnou velikost)


Zdrojem pro tvorbu otázek byly skripta ČZU:

Moderní společnost a problémy politiky.   Čmejrek, J. a kol., 2005, ISBN 80-213-0841-9

Příručka k výuce politologie Čmejrek, J. a kol.: (2006)  -  Souhrnné testy k části 4