Informatika 1

Informatika 1
Technologie, Jarmila Prokopová, Hana Hošková, Martin Macek, Antonín Lerek, Tomáš Skokan, 8.6.2013
497 položek
Czech
Učební materiál pro studenty 1.ročníků ČZU čerpá z přednášek Ing. Miloše Ulmana, Ph.D. a ze skript ČZU.

Zdroj:

ULMAN. Miloš, Přednáška 29.-30.1.2011, KS ČZU VSRR Litoměřice

VANĚK. Jiří, a spol., Informační technologie I, 2004, ISBN 80-213-1122-3