Dream Team 1

Dream Team 1
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
801 položek
Czech
English
Nový učební materiál 

Dream Team 1

obsahuje 801 anglických slovíček z učebnice. Je vhodný pro studium angličtiny.

Je určen pro studenty základních škol nebo gymnázií. 

Materiál je ozvučen a obsahuje možnost zadávat odpověď pomocí klávesnice (procvičování pravopisu).

Materiál je určen pro program Memostation.