Chit Chat 1

Chit Chat 1
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
542 položek
Czech
English
Nový učební materiál 

Chit Chat 1 

obsahuje anglická slovíčka z učebnice Chit Chat 1. (542 anglických slovíček rozdělených do 12 lekcí)