LLS - Intermediate intensive course
Jiný jazykový učební materiál, Jarmila Prokopová, 18.8.2013
255 položek
čeština
angličtina
Učební materiál je vhodný pro studenty intenzivních kurzů angličtiny školy Link Language School v Ústí nad Labem.

Učební materiál LLS - Intermeiate intensive course spolu s používáním učebního materiálu New English File Intermediate je kompletní základ pro postup v učení anglického jazyka.
Unit 6 More 2!
Jiný jazykový učební materiál, Klimsova, 3.12.2014
20 položek
angličtina
čeština

time to  talk 3
Jiný jazykový učební materiál, El, 14.10.2014
0 položek
čeština
angličtina

Předpony - Sprechen Sie deutsch 1
Jiný jazykový učební materiál, Jan Pichl, 26.5.2014
17 položek
čeština
němčina

Sprechen Sie Deutsch země
Jiný jazykový učební materiál, Jan Pichl, 17.5.2014
24 položek
čeština
němčina

Sprechen Sie Deutsch spojky
Jiný jazykový učební materiál, Jan Pichl, 17.5.2014
9 položek
čeština
němčina

Němčina zájmena
Jiný jazykový učební materiál, Jan Pichl, 13.5.2014
65 položek
čeština
němčina

Němčina předložky
Jiný jazykový učební materiál, Jan Pichl, 13.5.2014
22 položek
němčina
čeština

Lingea nemčina konverzácia
Jiný jazykový učební materiál, Daniel K., 10.10.2013
110 položek
slovenština
němčina

Zkrácené tvary
Jiný jazykový učební materiál, Richard Vošický, 13.9.2013
119 položek
čeština
angličtina
Zkrácené tvary anglických sloves pro začátečníky.
Předložkové vazby
Jiný jazykový učební materiál, Viktor Švub, 8.6.2013
642 položek
čeština
angličtina
Nový učební materiál

Předložkové vazby

obsahuje slovíčka na procvičení různých anglických vazeb.
Angličtina cvičení vazba BE
Jiný jazykový učební materiál, studiumonline.cz, 7.6.2013
360 položek
angličtina
angličtina
Učební materiál 

Angličtina cvičení vazba BE 

je vhodný pro naučení se vazby BE v použití s konkrétními anglickými předložkami a slovesy pomocí programu Memostation. Tento materiál celkem obsahuje 360 spojení.

Zde jsou příklady z učebního materiálu:

be absent? = be absent from

be affected? = be affected by

be acustomed? = be accustomed to

a dalších 357 je obsaženo v tomto učebním materiálu.

Materiál vznikl se spolupráci s 1. internetovou jazykovou školou studiumonline.cz 
Le Français Pour Vous
Jiný jazykový učební materiál, Michal Zach, 7.6.2013
3829 položek
čeština
francouzština
Učební materiál je vytvořen podle učebnice 

Le Français Pour Vous (francouzština pro začátečníky)

od nakladatelství Leda, napsanou paní Marií Pravdovou.
Způsobová slovesa
Jiný jazykový učební materiál, Jan Pichl, 30.5.2014
91 položek
čeština
němčina