Ekologie
Jiná přírodní věda, Jan Přibyl, 8.6.2013
407 položek
čeština
Ekologie z DUTSS KV 2010 ( ZEZ70E ). Vyučované Alešem Vorlem. Učební materiál je vytvořen ze skript na moodlu ale jen do 9 části-ekosystém.

Nový učební materiál Ekologie obsahuje 407 otázek a odpovědí z těchto oblastí:

    Základní pojmy
    Druh, speaciace a evoluce
    Odezvy druhů na faktory prostředí
    Populace
    Populační dynamika
    Mezidruhové vztahy
    Společenstva a biomy
    Sukcese
    Ekosystém
    Koloběhy látek a biogeochemické cykly

Tento učební materiál je vhodný mimo jiné pro studenty DUTSS KV ( ZEZ70E ). Tento předmět vyučuje Aleš Vorel. Materiál je vytvořen ze skript na moodlu.

Autor již nebude pokračovat v tvoření tohoto materiálu (má za sebou úspěšnou zkoušku). Pokud však chcete, můžete učební materiál doplnit o další otázky, případně si vytvořit svůj vlastní učební materiál.
Zemědělství
Jiná přírodní věda, Jarmila Prokopová, 7.6.2013
1217 položek
čeština
čeština
Nový učební materiál 

Zemědělství

je vhodný pro studenty vysokých škol v zemědělských oborech.

Obsahuje zatím 1217 otázek a odpovědí z těchto oblastí:

    Chov zvířat
    Růst a vývoj zvířat
    Produkce masa
    Plodnost a rozmnožování
    Produkce mléka
    Konstituce
    Domestikace
    Taxanomie
    Genetika
    Znaky a vlastnosti zvířat
    Etologie
    Šlechtění zvířat
    Ekonomika zvířat
    Chov koní