Dopravní značky

Dopravní značky
Jiný technický učební materiál, Tomáš Ondovčin, 7.6.2013
357 položek
čeština
Nový učební materiál 

Dopravní značky

je vhodný pro všechny, kteří potřebují bezchybně znát dopravní značky. Můžete se naučit 357 dopravních značek. Každá dopravní značka má obrázek.

Učební materiál obsahuje dopravní značky z těchto oblastí:

    Výstražné dopravní značky
    Speciální označení vozidel
    Značky upravující přednost
    Příkazové dopravní značky
    Zákazové dopravní značky
    Informativní dopravní značky
    Zařízení pro provozní informace
    Světelné signály
    Vodorovné dopravní značky
    Dopravní zařízení