Testy odborné způsobilosti pojištění

Testy odborné způsobilosti pojištění
Jiný technický učební materiál, Ing. Kamil Hýbner, Jarmila Prokopová - www.amaja.cz, 8.6.2013
426 položek
čeština
Soubor otázek pro základní, střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
– 2. přepracované vydání – platné od 1. 4. 2006.
Čj. 32/35 375/2006-321
zveřejnění fe FInančním zpravodaji ročník 2006
základní kvalifikační stupeň -  otázky č. 1 - 297
střední kvalifikační stupeň – obsahuje  otázky ze souboru základní stupeň a následující – č. 301 – 320 + 340 – 366 + 377 – 384 +420 - 429

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň – obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující – 
č. 301 – 429.