Zkušební otázky k písemné části zkoušky

Zkušební otázky k písemné části zkoušky
Jiný technický učební materiál, Tomáš "Ježek" Dvořák, 8.6.2013
546 položek
čeština

Nový učební materiál Testy pro strážníky určený pro program Memostation obsahuje zkušební otázky k písemné části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka s platností od 1. srpna 2011.

Tyto testy mohou zdarma využívat strážnici Městské policie po celé republice, protože se jedná o oficiální testy vydané Ministerstvem vnitra České republiky.

 

Materiál Testy pro strážníky obsahuje celkem 546 testových otázek z těchto oblastí právní úpravy:

 • Právní úprava ústavního pořádku
 • Právní úprava obecní policie
 • Právní úprava obecního a krajského zařízení
 • Právní úprava živnostenského podnikání
 • Právní úprava shromažďování
 • Právní úprava Policie ČR
 • Právní úprava trestního práva
 • Právní úprava střelných zbraní a střeliva
 • Právní úprava přestupků a správního řízení
 • Právní úprava bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • Právní úprava ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Právní úprava krizového řízení a integrovaného záachranného systému
 
Zkušební otázky k písemné části  zkoušky čekatele a strážníka platné do 01. 08. 2011
 
Pokut budou nalezeny chyby a nesrovnalosti kontaktujte mně na Jezek_tom@seznam.cz